PL508 Push-Pull erősítő:

(Nagyobb felbontású kép letöltéséhez kattintson az ábrára!)

Ezen az ábrán egy PL508 végcsövekkel felépített hagyományos kapcsolástechnikájú tetródás ellenütemű sztereó erősítő látható.

A csövek kiválasztása azonban teljesen rendhagyó. Felépítés: E83F bemenő fokozat, ECC81 long tailed szimmetrikus fázisfordító, tetróda kapcsolású, fix előfeszültségű ellenütemű teljesítmény-erősítő fokozat párba válogatott PL508. Az erősítő lehetőség szerint stabilizált segédrács-tápegységet, de feltétlenül stabilizált vezérlőrács tápegységet igényel. A szoft indítást a segédrács tápegység késleltetett (kb.30sec) indításával érdemes megoldani, amit célszerűen valamilyen egyszerű időzítő relével lehet kivitelezni.

Az alkalmazott 350V anódfeszültség mellett AB1 osztályban 2x35 Wattot teljesít 8 Ohmos terhelés esetén.

Néhány szó a rendhagyó csőválasztásról:

Az E83F igen jó minőségű, hosszú élettartamú ún. ipari elektroncső. Az ilyen csöveket a rendhagyó betűsorrendű típusjelölésük alapján lehet a kommerciális csövektől megkülönböztetni. Az E83F különleges minőségű csöveket a professzionális távközlés céljaira fejlesztették ki, mégpedig nagy sávszélességű, kis zajú és kis torzítású áramkörökhöz. (Tudvalevő, hogy a hagyományos “huzalos” távközlés átviteli kapacitása a sávszélességgel arányosan növekszik, de ennek a kapacitásnövelésnek határt szab a rendszer saját zaja és az intermodulációs torzításból adódó járulékos zaj. A frekvenciamultiplex elvből adódódik, hogy az egyes csatornák jelének keveredéséből származó nemkívánatos spektrumkomponensek - amelyek szintjét az intermodulációs torzítás mérőszáma jellemzi - az egyes csatornákat zajjal terhelik. Ezeket figyelembe véve érthető, hogy miért olyan fontos a távközlési célú erősítőkben a kis zaj és a kis intermodulációs torzítás.) Mivel ezen csöveknek távtáplált erősítőkben, mostoha körülmények között, nagy darabszámú rendszerek esetén is nagy eredő megbízhatósággal kellett működniük, tervezésük során az egyik legfontosabb szempont a lehető leghosszabb élettartam volt. Ezeket a csöveket ezért válogatott minőségű anyagokból, a legnagyobb gondossággal, külön gyártósoron készítették, így élettartamuk az átlag vevőcsövek ezer üzemórájával szemben a tízezer óra nagyságrendjében van. A tervezés során külön figyelmet fordítottak a rázásállóságra, ezért ezek a csövek mechanikai behatásokra nagymértékben érzéketlenek (mikrofóniamentesek). A félvezetők rohamos térhódítását követően, az analóg távközlés háttérbe szorulásával párhuzamosan a nagy gyártók új elektroncsöveket már nem fejlesztettek ki. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy az ún. hosszú élettartamú elektroncsövek képezik a csöves technika csúcsát, mindent tudnak, ami egy csőtől elvárható. Természetesen ebben a fokozatban minden további nélkül használható ˝ ECC83 vagy triódának kötött EF86 is.

Az erősítő második fokozata egy kettős triódából (ECC 81) kialakított szimmetrikus fázisfordító, amit az angolszász irodalom csak “hosszúfarkú” fázisfordítónak nevez. A kapcsolás előnye a nagyfokú szimmetriának köszönhető alacsony torzítás és az, hogy az előző fokozathoz közvetlenül, kondenzátoros leválasztás nélkül csatlakoztatható. Az így létrejött DC csatolás következtében kicsi a fokozat fázistolása, ami a visszacsatolt erősítő stabilitását megnöveli. Szokásos ebben a fokozatban az ECC83 használata is, azonban az ECC83 sokkal nagyobb (100kOhm) belső ellenállású, ezért a fokozat sávszélessége sokkal kisebb ECC83 használata esetén, mintha a 11kOhm belső ellenállású ECC81-et alkalmazzuk! 

A párba válogatott végerősítő csövek PL 508 típusúak. (Nem a közismert, de audiofilnek nem nevezhető PL509, vagy PL519 csőről van szó! Azokat a csöveket kapcsoló üzemre, a TV sorvégfokozatába fejlesztették ki, ahol nem a linearitás, hanem a jó hatásfok volt a szempont. A PL 509/PL519 csöveket jó minőségű audiofil erősítőbe nem javaslom!) A PL508 csövet színes televíziók függőleges eltérítő végerősítőjének fejlesztették ki, ebben az alkalmazásban pedig köztudottan nagyon fontos a jó linearitás (a fokozat torzítása tojás alakú, megnyúlott képet eredményezne, ami igen zavaró, nem engedhető meg). Ezeknek a viszonylag modern csöveknek az előnye a hagyományos (EL 34, 6L6G) típusú végerősítő csövekkel szemben a nagy meredekség (tipikusan 20 mA/V az adott munkapontban, szemben a 6L6GC 6 mA/V-jával), és az alkalmazott jó hatásfokú oxidkatód eredményeképp nagy katód-csúcsáram (400 mA szemben a 6L6G 220 mA-ével Ug1=0V esetén). Így a cső lehetővé teszi alacsony, 3.5 kOhm terhelőimpedancia alkalmazását az anódkörben, és a nagy meredekség miatt ehhez nincs szükség a torzítást megnövelő és különleges kapcsolástechnikát igénylő rácsáramos vezérlésre sem. Az alacsony terhelő impedancia közismert előnye, hogy adott tekercselési struktúrájú kimenőtranszformátor esetén kisebb áttételi arányt tesz lehetővé, ami alacsonyabb szórt induktivitást és ebből adódóan nagyobb teljesítmény-sávszélességet eredményez. A PL 508 csőpár tisztán A osztályú beállításban képes 25 W szinuszos teljesítményt tartósan leadni. Ugyanakkor dinamikacsúcsokban rácsárammentesen, AB1 osztályban 35W is kivehető az erősítőből számottevő torzítás nélkül. A hagyományos 6L6G ilyen alacsony terhelő impedancián ugyan képes 15 W teljesítményt leadni, de ez egyúttal a kivehető maximális csúcsteljesítmény is, mert a cső kis meredeksége és alacsony telítési katódárama miatt ekkora szintnél a vezérlőrács feszültsége jelcsúcsokban eléri a 0 V-ot. A bemenőjel szintjének további emelése a végcső rácsáramának megindulását eredményezi, ennek következtében a vezérlőjel csúcsát a végcső levágja, igen durva torzítás keletkezik. A 6L6G cső 35 W teljesítményt ilyen kis impedancián a rácsáram miatt csak külön meghajtó fokozat alkalmazásával lenne képes leadni, és a torzítás mindemellett kismértékben növekedne. A hagyományos hangerősítő csövek és a PL 508 közötti különbség némi egyszerűsítéssel a következőképp foglalható össze: A klasszikus csövek ugyan nagy anóddisszipációra (tipikusan 30 W) képesek, de a katódjuk nem képes az ennek optimális kihasználásához szükséges áramot biztosítani. A PL 508 megengedett tartós anóddisszipációja csupán 12 W, de a modern katód következtében rövid ideig minden további nélkül képes a cső ennek a többszörösét is “szállítani”. Mivel közismert, hogy a zeneművek pillanatnyi dinamikacsúcsai az átlagszintet jóval meghaladhatják, a PL508 cső alkalmazását mindenkinek csak javasolni tudom.

Megjegyzés: A bemeneti soros RC komplexum (R0, C0, CGND) beépítése segíthet abban, hogy a bemenő cső rácsára nagyfrekvenciás zavarójel ne juthasson. Alkalmazásuk akkor lehet indokolt, ha a nem kellően sikeresen árnyékolt kábelezés miatt a hangszóróból esetleg rövidhullámú AM adóállomások hallhatók. Gondos kábelezés mellett nincs rá szükség.

                                                                                  További információ: iroda@csobarlang.hu                         

Telefon: 06/70 3324257

Vissza a főlapra

Vissza a többi kapcsoláshoz